logo-tesla-rzeszow550
Kids jumping with joy on a hill under rainbow, colorful cartoon

– Centrum Edukacji TESLA Rzeszów: Policealna Szkoła Zawodowa, Policealna Szkoła Medyczna, LO dla dorosłych

0 recenzji

Skontaktuj się z właścicielem Wpis

Skontaktuj się z właścicielem Wpis

Aby uzyskać informację o wpis, wypełnij poniższy formularz i wyślij wiadomość do właściciela wpis.


TESLA Rzeszów – Centrum Edukacji: Policealna Szkoła Zawodowa, Policealna Szkoła Medyczna, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych „NEWTON„.

TESLA Liceum ogólnokształcące dla dorosłych Rzeszów – jeśli chcesz zdobyć wykształcenie średnie, podnieść swoje kwalifikacje, zwiększyć szansę rozwoju oraz kontynuować naukę na studiach wyższych zapisz się do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „TESLA” w Rzeszowie. Ukończenie nauki w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NEWTON” w Rzeszowie oraz zdanie egzaminu maturalnego jest przepustką na studia wyższe. Nauka trwa 3 lata, tj. 6 semestrów.

Centrum edukacji TESLA w Rzeszowie prowadzi także kształcenie w Policealnej Szkole Zawodowej na różnych kierunkach oraz Policealnej Szkole Medycznej. Zajęcia odbywają się w Rzeszowie. Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry.

Kierunki kształcenia w TESLA Policealna Szkoła Zawodowa Rzeszów: technik administracji, technik BHP, technik rachunkowości, technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik turystyki wiejskiej, technik mechanik lotnictwa, technik logistyk, technik spedytor,

Kierunki kształcenia w TESLA Policealna Szkoła Medyczna Rzeszów: opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun nad osobą starszą i niesamodzielną, opiekun nad sobą starszą, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, ratownik medyczny oraz technik sterylizacji medycznej.

Dodaj recenzję

Proszę zaloguj się lub zarejestruj aby dodać swoją recenzję.

Witamy w naszym katalogu firm.

Projekt: IPR.PL

Przejdź do paska narzędzi